1. نظریه اتم‌گرایانه حرکت فخر رازی در تراکنش با نظریه حرکت ارسطویی؛ رویکردی تحلیلی

بنفشه افتخاری

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4164

چکیده
  فخر رازی از متفکرانی است که نقش برجسته ای در گفتمان بین دو نحله فکری زمان خود، یعنی مشائی­گری و کلام اشعری دارد؛ وی با روشی فلسفی، نظریات کلامی را می پروراند. نظریه حرکت فخر رازی در چارچوب اتم­گرایی کلام جای دارد.در این مقاله قصد داریم نشان دهیم که نظریه حرکت اتم­گرایانه کلام چگونه با مبانی فیزیک ارسطویی در تراکنش استو چگونه فخر ...  بیشتر

2. امتزاج فقه و علوم اجتماعی

سعید زیبا کلام مفرد

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4162

چکیده
  فقه سنتی هیچ ریط و نسبتی با علوم اجتماعی ندارد. همین فقه ربط و نسبت بسیار ناچیزی با معضلات و نیازهای متنوع جامعة امروز ما دارد. نیز، هم پدیدارهای اجتماعی و هم مفاهیم و نظریه‌های علوم اجتماعیِ مرسوم،خصلتی تاریخی و متحول دارند. همچنین، مفاهیم و نظریه‌های اجتماعی هم معطوف به مسائل و نیازها و آمال تاریخاًمتحولِ جوامعی است که خاستگاه ...  بیشتر

3. بازخوانیدیدگاه دیویی درباره‌ی واقع‌گرایی در علم (برمبنای بخش‌هایی از کتاب هنر به‌منزله‌ی تجربه)

مریم شفیعی؛ هادی صمدی

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-59

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4161

چکیده
  جان دیویی در کتاب هنر به‌منزله‌ی تجربه نظریه‌ای بدیع درباره‌ی زیبایی و هنر ارائه می‌دهد که ریشه‌های آن را می‌توان در نگاه تکاملی و هگلی وی جست. کتاب ضمن معرفی نگاهی نو به هنر، به نحوی حاشیه‌ای به مقایسه‌ی علم و هنر می‌پردازد تا خواننده را در رسیدن به آراء نویسنده در فلسفه‌ی هنر راهنمایی کند. مقاله‌ی حاضر به بازنویسی دیدگاهدیویی ...  بیشتر

4. آیا می‏توان قانون میزان جابری را قانونی ذاتی‏گرا دانست؟

امین متولیان

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4163

چکیده
  ارتباط میان قوانین طبیعت و ویژگی‏های انواع طبیعی، مساله‏ای مهم و البته اختلاف‏برانگیزاست. طرفداران وجود این ارتباط به دودسته تقسیم می‏شوند، آنهایی کهاین ارتباط را ارتباطی ضعیف دانسته و قوانین طبیعت را قوانینی امکانی می‏دانند و کسانی کهباور دارند قوانین، برآمده از ویژگی‏های انواع طبیعی‏اند. ذاتی‏گرایان از دسته دوم‏اند ...  بیشتر

5. بررسی مفهوم «صورت» نزد ابن‌باجه و تاثیر آن بر حرکت طبیعی اجسام

غلامحسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-111

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4160

چکیده
  چکیده:حرکت، مبدا اساسیِ طبیعیات ابن­باجه(1098-1138) است که بر تمامی دیدگاه­های طبیعی وی خصوصا ترکیب موجودات از ماده و صورت و علل چهارگانه تاثیر گذاشته است. این امر سبب شده تا شناسایی عوامل موثر در حرکت اجسام طبیعی در مکانیک ابن­باجه­ای نقش برجسته­ای ایفا کند. مهم­ترین عامل حرکت از نظر او متمرکز بر «صورت» و تغییر آن در هنگام ...  بیشتر

6. معمای جدید استقرا و انواع طبیعی

محمدمهدی هاتف؛ حسین شیخ رضایی

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4159

چکیده
  گودمن نخستین کسی بود که به معمایش درباره استقرا پاسخ داد، هرچند پاسخی نسبی‌گرایانه که زمینه‌ای شد برای پروژه برساخت‌گرایی وجودشناختی‌اش. واقع‌گرایانی که دغدغه حفظ معرفت استقرایی را داشتند اما کوشیدند با نقد راه حل او و ارائه راه حلهای بدیل اعتبار قاعده استقرا و نتیجتا معرفت استقرایی را بازیابی کنند. در اینجا من سه واکنش جکسون، ...  بیشتر

7. ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی: خوانشی نو از تولد کلینیک

علیرضا منجمی

دوره 9، شماره 17 ، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-162

http://dx.doi.org/10.30465/ps.2019.4267

چکیده
  در کتاب تولد کلینیک فوکو نشان می‌دهد این نه علوم طبیعی بلکه پزشکی بالینی بود که بنیان علوم انسانی را بنا نهاد. در انتهای کتاب تولد کلینیک او این مدعا را مطرح می‌کند که علوم انسانی بر بنیان پزشکی بالینی مدرن بنا شده است. او می‌گوید: اهمیت علم پزشکی در تأسیس علوم انسانی اهمیتی که صرفاً روش‌شناختی نیست زیرا هستی انسان به‌منزلۀ ابژۀ ...  بیشتر