خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید

نشانی الکترونیک: philosophy.s@ihcs.ac.ir

سردبیر: علیرضا منصوری
مدیر اجرایی: مهدی محمدی

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن‌بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، کد پستی 74681-14377، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفتر مجله فلسفه علم

لطفاً برای ارسال مقاله، مشاهده شماره های چاپ شده و دریافت شیوه نامه تألیف مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://philosophy.ihcs.ac.ir/


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image