«فهم» در علوم‌انسانی و علوم‌طبیعی با نگاهی به دیدگاه استفان گریم

پریسا ساعتچی فرد؛ کیوان الستی

دوره 13، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 91-115

https://doi.org/10.30465/ps.2023.45109.1668

چکیده
  در همه‌ی ادوار تاریخ، انسان در تلاش برای «فهمیدن» بوده است. دانشمندان برای شناختِ جهانِ طبیعی به مشاهده ها و طبقه‌بندی ها‌، و نظریه پردازی ها متوسل می شوند. اما موضوع فهم اعمال دیگر انسان‎ ها، (کمی) متفاوت به نظر می رسد. حداقل در یک رویکرد برای دست‌یابی به این مهم، به دریافت قصد و نیتی که در پس اعمال انسان ها است نیاز داریم. از ...  بیشتر

مروری انتقادی بر نظریات هستی شناسانه مصنوعات تکنیکی

عماد طیبی؛ علیرضا منصوری

دوره 13، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 135-157

https://doi.org/10.30465/ps.2023.44732.1662

چکیده
  مسئله هستی‌شناسی مصنوعات تکنیکی این است که چه چیزی باعث می‌شود یک شیء به‌عنوان یک مصنوع تکنیکی لحاظ شود. از آنجا که مصنوع تکنیکی کارکردی را برای کاربران محقق می‌کند، اغلب نظریات با تحلیل مفهوم کارکرد به بررسی هستی مصنوعات پرداخته‌اند. دسته‌ای از نظریات با توجه به ساختار فیزیکی مصنوع و نقش علی که در ایفای کارکرد دارد، به تبیین هستی ...  بیشتر

بازنمایی مدل‌های آماری؛ دو رویکرد نگاشتی و استنباطی

مهدی عاشوری؛ سید محمود طاهری

دوره 6، شماره 12 ، مهر 1395، ، صفحه 83-101

چکیده
  بسیاری از پژوهشهای علمی به معرفی و کاربست مدل­ها به ویژه مدل­های آماری اختصاص یافته است. بنابر رویکرد دلالت­شناسانه، مدل­ها چیزی را در مورد واقعیت «بازنمایی» می­کنند. در اصطلاح، «مدل» یا «منبع بازنمایی» بازنمایی­کننده امری است که «هدف بازنمایی» نامیده می­شود. بنابر رویکرد «استنباطی»، در رابطه ...  بیشتر