نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات علم، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

10.30465/ps.2024.48552.1719

چکیده

یکی از محورهای حملۀ طبیعی‌گرایان به متافیزیک تحلیلی معاصر توسل آن به شهودات فلسفی و متافیزیکی است. از نظر بسیاری از طبیعی‌گرایان، اولاً متافیزیک تحلیلی به شهود در مقام شاهد متوسل می‌شود و ثانیاً دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا شهود نمی‌تواند منبعی اعتمادپذیر برای شناخت باشد. مدافعان متافیزیک تحلیلی تلاش کرده‌اند به انحاء مختلف به این اعتراض طبیعی‌گرایان پاسخ دهند. یکی از این پاسخ‌ها مبتنی بر این راهبرد است که نشان داده شود شهودات، همانطور که در متافیزیک واجد نقشی شاهدی هستند، در علومی که از بیشترین احترام برای طبیعی‌گرایان برخوردارند، یعنی علوم فیزیکی، نیز چنین نقشی دارند. این راهبرد را جاناتان تلنت، پی گرفته است. در این مقاله، ابتدا خطوط کلی حملۀ طبیعی‌گرایان را به متافیزیک، از طریق حمله به شهود، طرح خواهیم کرد. سپس، به برخی پاسخ‌های ارائه شده به این حملات می‌پردازیم و بر پاسخ جاناتان تلنت متمرکز خواهیم شد و نهایتاً به نقد و بررسی پاسخ او می‌پردازیم. استدلال می‌شود که راهبرد تلنت نمی‌تواند پاسخی قاطع به ادعای طبیعی‌گرایان افراطی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Naturalism and the Question of Intuitions in Metaphysics: A Critical Examination of Tallant’s Approach

نویسنده [English]

  • Hassan Amiriara

Science Studies Department, Iranian Institute of Philosophy

چکیده [English]

One aspect of naturalists' critique of contemporary analytic metaphysics is its reliance on philosophical and metaphysical intuitions. Many naturalists argue that, first, analytic metaphysics appeals to intuition as evidence, and second, there are many reasons why intuition cannot be a reliable source of knowledge. Defenders of analytic metaphysics have attempted to address this objection raised by naturalists in some ways. One response is to show that intuitions have a similar evidential role in physical sciences, just as they do in metaphysics. Jonathan Tallant has followed this approach. In this article, we will first outline the naturalist critique of metaphysics through an attack on intuition. Then we will look at some of the related responses to these critiques, with a specific focus on Tallant's approach. Finally, we will offer a critique of his argument. It is contended that Tallant's approach fails to provide a decisive answer to the objections of radical naturalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic metaphysics
  • Physical Sciences
  • Naturalism
  • Intuition