نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، دانشکده مدیریت، علم و فناوری

10.30465/ps.2023.43464.1637

چکیده

چکیده: هیچکاک با مثال‌های نقض خود نشان داد که همچنان مسئله ربط تبیینی در الگوی جدید تبیین علمی وسلی سالمون برقرار است. در برهمکنش‌های فرایندهای علّی علامت‌های مختلفی به وجود می‌آیند. به زعم هیچکاک نمی‌توان با رویکرد سالمون مشخص کرد که کدام علامت یا کمیت حفظ شده، از نظر تبیینی مرتبط است با پدیده تبیین خواه مورد نظر. ما با کمک تحلیل تقابلی پیتر لیپتون تلاش می‌کنیم تا به ایراد هیچکاک پاسخ دهیم. نشان می‌دهیم با انتخاب وضع مقابل مناسب و مشخص کردن اختلاف میان وضع واقع و وضع مقابل می‌توان علامت یا کمیت حفظ‌شدهِ ازنظر تبیینی مرتبط را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In Defense of the Causal mechanical model

نویسنده [English]

  • Mehdi Esmaili

Student at Amirkabir university

چکیده [English]

Abstract: Hitchcock's counter-examples showed that Salmon's revised account of scientific explanation
cannot resolve the problem of explanatory relevance. In this model, interactions of causal processes
introduce different marks or conserved quantities. According to Hitchcock, Salmon's account fails to
distinguish marks or conserved quantities which are explanatorily relevant to the explanandum. The aim of
this paper is to examine Hitchcock's objection within Lipton's contrastive analysis and resolve explanatory relevance problem of salmon's account of scientific explanation. It is argued that by
selecting the appropriate foil and determining the difference between fact and foil, we can distinguish the
explanatory relevant marks or conserved quantities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • causal process
  • causal interaction
  • causal triangulation
  • contrastive analysis
  • mark transmission
  • conserved quantity