نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه ذهن دانشگاه ادیان ومذاهب قم

10.30465/ps.2021.28461.1392

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی استدلال موجهه فودور(1991) به نفع تفردگرایی و محتوای محدود است. استدلال موجهه می‌خواهد نشان دهد که من و همزادم واجد تفکرهای دارای نیروهای علّی یکسان هستیم. تفکرهای‌-‌آب و تفکرهای-XYZ با توجه به رفتارهای-آب و رفتارهای-XYZ، دارای نیروهای علّی متفاوت نیستند. اگر چنین است، من و همزادم، به‌لحاظ روان‌شناختی این‌همان هستیم، و تفردگرایی صادق است. فودور برای بررسی استدلال موجهه خودش، از «آزمون پیوند غیرمفهومی» یا «استدلال پیوندهای منطقی جدید» استفاده می‌کند. از این‌رو، تنها در صورتی نیروهای علّی متفاوت هستند که، بین ویژگی‌های علت و ویژگی‌های معلول پیوندهای امکانی باشد. فودور می‌گوید که تفاوت بین این واقعیت که "تفکرهای-آب من علت رفتار التفاتی نوشیدن آب من هستند" و این واقعیت که "تفکرهای-XYZ همزاد من علت رفتار التفاتی نوشیدن XYZ همزاد من هستند"، تفاوت غیرامکانی است. از این‌رو، تفکرهای-آب من و تفکرهای-XYZ همزاد من، دارای نیروهای علّی متفاوت نیستند. در نهایت، نشان می‌دهم که استدلال پیوند منطقی جدید یا آزمون پیوند غیرمفهومی فودور کار نمی‌کند. در نتیجه دفاع فودور از محتوای محدود و تفردگرایی موفق نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The examination of the Fodor's Humean argument for individualism

نویسنده [English]

 • Abbas Mahdavi

Phd of Philosophy of the Mind of Religions and Religions of Qom

چکیده [English]

In this article, I examine Fodor's modal argument for individualism and for narrow content. Fodor's modal argument wants to show that my twin-earth and I have thoughts with the very same causal powers; XYZ-thoughts and water-thoughts are not different causal powers with respect to water- behaviors and XYZ-behaviors. If this is so, Fodor argues, then my twin and I do not differ in any psychological state, and individualism is true. Fodor examine his argument by “no-conceptual-connection test” or “New Logical Connections Argument”. Therefore To see whether causal powers are the different, there must be the no-conceptual connections between cause-properties and effect-properties. Fodor argues that the difference between my water-thoughts causing his intentional water-drinking behavior and my twin's XYZ-thoughts causing his XYZ-drinking is a conceptual difference. Hence, the water/XYZ thoughts are not different causal powers. finally, I show that Fodor’s version of the New Logical Connections argument or Fodor’s no-conceptual-connection test don’t work. If this is so, Then Fodor's defense of narrow content and individualism does not sufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Individualism
 • Externalism of content
 • Fodor
 • conceptual connection
 • contingent connection
 1. F, (1993) “Fodor's modal argument,” Philosophical Psychology, 6 (1) pp. 41-56.
 1. Block, Ned, 1990, “Can the Mind Change the World?” Meaning and method: Essays in Honor of Hilary Putnam. G. Boolos (Cambridge: Cambridge University Press).
 1. Burge, Tyler, (1995). “Intentional properties and causation,” In C. Macdonald & Graham F. Macdonald (eds.), Philosophy of Psychology: Debates About Psychological Explanation. reprinted in Burge 2007, pp 334-343.
 2. --------------- (1979), Individualism and the Mental, in P. French, T. Uehling, and H. Wettstein (eds.), Midwest Studies in Philosophy IV: Studies in Metaphysics 4: 73-12-----
 3. --------------- (1989), Individuation and Causation in Psychology, Pacific Philosophical Quarterly 70: 303-322.
 4. ------------- (1986), Individualism and Psychology, The Philosophical Review 95: 3-45.
 5. Christensen, David, 1992 “Causal Powers and Conceptual Connections,” Analysis, Vol. 52, No. 3, pp. 163-168.
 1. Dardis. Anthony, 1993a “Sunburn: Independence Conditions on Causal Relevance,” Philosophy and Phenomenological Research Vol. 53, No. 3, pp. 577-598.
 2. –––, 1993b, “Comment on Searle: Philosophy and the Empirical Study of Consciousness,” Consciousness and Cognition 2 (4):320-333.
 3. –––, 2002 ”Individualism and the New Logical Connections Argument,” Croatian Journal of Philosophy 2 (4):83-102.
 1. Fodor, 1991, “A Modal Argument for Narrow Content,” The Journal of Philosophy, Vol. 88, No. 1, pp. 5-26.
 2. Fodor, A. Jerry, 1987, Psychosemantics, Cambridge, MA: MIT Press.
 3. Kim, Jaegwon (2010). Philosophy of Mind. Boulde, r CO: Westview.
 4. Kallestrup, Jesper (2011), (New Problems of Philosophy) Semantic Externalism. Routledge.