نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 استادیار گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

پس از انتشار مقالة پرنفوذ هیلاری پاتنم در سال 1967 با عنوان «زمان و هندسة فیزیکی»، بحث از نظریة نسبیت خاص در مناقشة میان دیدگاه ایستانگرانه و دیدگاه پویانگرانه به شکلی جدی در فلسفة زمان معاصر مطرح شد. پاتنم در این مقاله با استفاده از این نظریه استدلالی به سود دیدگاه ایستانگرانه طرح می‎کند. او در استدلال خویش مبتنی بر نظریة نسبیت خاص رابطة همزمانی را رابطه‌ای نامتعدی در نظر می‎گیرد. از این رو، برخی فلاسفه (برای نمونه بورن Bourn 2006 و کریک Craig 2008) تلاش کرده‏اند که از طریق دفاع از فرض وجود چهارچوبی به عنوان چهارچوب ارجح، و بنابراین وجود رابطة همزمانی هم‏ارزی، از دیدگاه پویانگرانه دفاع کنند. در این مقاله تلاش می‎شود پس از بررسی استدلال پاتنم و نیز استدلالات به سود فرض وجود چنین چهارچوبی، از طریق تمایز میان دیدگاه ایستانگرانة ضعیف و دیدگاه ایستانگرانة قوی، استدلال شود که فرض وجود چنین چهارچوبی هیچ سودی برای دیدگاه پویانگرانه ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Conspiracy of Silence: the role of assuming a privileged frame of reference in theincompatibility of the special theory of relativity and the dynamic model of reality

نویسندگان [English]

  • Hassan Amiriara 1
  • Amirehsan Karbasizadeh 2

1 PhD Student of Philosophy of Science Iranian Institute of Philosophy

2 Assistant Professor Department of Science Studies, Iranian Institute of Philosophy

چکیده [English]

1967, “time and physical” geometry, discussion about implications of the Special Theory of Relativity (STR) for the debate between Static vs. Dynamic models of temporal reality became serious in contemporary philosophy of time. In this article, Putnam provided an argument in favor of Static model by assuming the STR. By virtue of the STR, he assumed that the relation of simultaneity between events is a non-transitive relation. For this reason, some philosophers (e.g. Bourn 2006 and Craig 2008) have tried to defend the Dynamic model through defending a privilege frame of reference (and so, a transitive relation of simultaneity) in relativistic setting. In this paper, by distinguishing between weak static model and strong static model I will try to argue that why assuming a privileged frame of reference, even if exists, could not have any advantage for advocates of the dynamic m

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Simultaneity
  • Privileged frame of reference
  • Special Theory of Relativity
  • Dynamic Model
  • Static Model
McTaggart, J. E. (1908). The unreality of time. Mind, 457-474.
Bourne, C. (2006). A Future for Presentism. Oxford. Oxford University Press. 160-186
Callender, C. (2000). Shedding light on time. Philosophy of Science, 67, S587-S599.
Craig, W. L. (2001). Two Relativistic Interpretations in William Lane Craig auth., William Lane Craig eds. Time and the Metaphysics of Relativity, Springer Science Business Media, B.V.
--------------- (2002). The Elimination of Absolute Time by the Special Theory of Relativity, in Gregory E. Ganssle and David M. Woodruff (eds.), God and Time, Oxford.
--------------- (2008) The metaphysics of special relativity: three views in William Lane Craig, Quentin Smith Einstein, Relativity and Absolute Simultaneity Routledge, 11-49.
Dainton, B. (2010). Time and Space, Montreal: McGill-Queen’s University Press.
Dolev, Y. (2007). Time and Realism: Metaphysical and Antimetaphysical Perspectives.The MIT Press.
Dorling, J. (1983). Reply to Mackie. in R. Swinburne (ed.), Space, Time and Causality (Dordrecht: D. Reidel), 23–35.
Einstein, A. & Besso, M. (1979). Correspondence 1903–55, trans. with Notes and an Introduction by Pierre Speziali, Paris: Hermann, 276–77.
Grünbaum, A. (1973). Philosophical Problems of Space and Time (Boston Studies in the Philosophy of Science, Volume 12), 2nd enlarged edition, Dordrecht/Boston: D. Reidel.
Hinchliff, M. (1996) The Puzzle of Change Noûs, Vol. 30, Supplement Philosophical Perspectives, 10, Metaphysics, 1996 (1996), 119-136
Lorentz, H. A. (1934). Alte und neue Fragen der Physik, Physikalische Zeitschrift (1910) 11, 1234ff, in P. Zeeman and A. D. Fokker (eds.), Collected Papers, The Hague: Martinus Nijhoff, 211.
Loux, M. J. (2002). Metaphysics: A Contemporary Introduction, Routledge.
Mackie, J. L. (1983). Three Steps Towards Absolutism, in R. Swinburne (ed.), Space, Time and Causality (Dordrecht: Reidel), 3–22.
Minkowski, H. (1952). Space and Time, in W. Perrett and G. B. Jeffery (eds.), The Principle of Relativity, New York: Dover Publications,76.
Nerlich, G. (1994) What Spacetime Explains. Cambridge University Press.
Oaklander, L. N. (2008). The Philosophy of Time, Volume I: The Reality and Language of Time, Routledge.
Oaklander, L.N. and Smith, Q. (eds) (1994) The New Theory of Time, New Haven, CT: Yale University Press.
Prior, A. N. (1959). Thank goodness that's over. Philosophy, 34(128), 12-17.
Putnam, H. (1967). Time and Physical Geometry, Journal of Philosophy 64: 240–47.
Reichenbach, H. (Translated by Reichenbach, M & Freund, J) (1958). The Philosophy of Space and Time. Dover, New York.
Rietdijk, C (1966). A Rigorous Proof of Determinism Derived from the Special Theory of Relativity, Philosophy of Science 33 341-344.
Saunders, S. (2002). How Relativity Contradicts Presentism’, in C. Callender, (ed.), Time, Reality and Experience. Cambridge University Press. 277–92.
Sider, T. (2001). Four Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time. Oxford University Press.
Sklar, L (1981). Time, Reality, and Relativity, in Richard Healy (ed.), Reduction, Time, and Reality. Cambridge: Cambridge University Press. Reprinted in Philosophy and Spacetime Physics. Berkeley: University of California Press, 1985.
Sklar, L. (1977). Space, Time and Spacetime. Berkeley, CA: University of California Press.
Smart, J.J.C. (1963). Philosophy and Scientific Realism. Routledge.
Smith, Q. (1998). Absolute Simultaneity and the Infinity of Time, in R. LePoidevin (ed.), Questions of Time and Tense. Oxford: Oxford University Press. 135–84.
Stein, H. (1968). On Einstein–Minkowski Space- Time. Journal of Philosophy 65: 5–23.
Stein, H. (1991). On Relativity Theory and the Openness of the Future. Philosophy of Science 58:147–67. Reprinted in Butterfield et al. (1996), 239–59.
Tooley, M. (1997). Time, Tense and Causation. Oxford: Oxford University Press.
Williams, D.C. (1951). “The myth of passage,” Journal of Philosophy.
Winnie, J. A. (1970a). Special Relativity without one-way velocity assumptions Part I. Philosophy of Science, 81-99.
Winnie, J. A. (1970b). Special Relativity without one-way velocity assumptions Part II. Philosophy of Science, 223-238.
Zahar, E. (1983). Absoluteness and Conspiracy, in R. Swinburne (ed.), Space, Time and Causality (Dordrecht: Reidel), 37–41.