نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفۀ علم پژوهشگاه علوم انسانی

10.30465/ps.2024.47559.1705

چکیده

کاربرد گسترده‌ی ریاضیات در علوم، این چالش را مطرح می‌کند که چرا و چگونه ریاضیات تا بدین حد در علوم طبیعی موثر و کاربردپذیر است. توضیح این مسئله به ویژه پس از مقاله معروف ویگنر تحت عنوانِ «اثربخشی نامعقولِ ریاضیات»، بسیاری از دانشمندان و فلاسفۀ علم را مجذوب خود کرده است. در این مقاله رویکردهای مختلفِ اخیر به این مسئله را بررسی می‌نماییم. به علاوه، نشان می‌دهیم که چگونه پیش‌فرض‌هایِ متافیزیکی و تلقی‌های متفاوت از ریاضیات و فیزیک در صورت‌بندی این مسئله و پاسخهایی که به آن داده‌ شده دخالت داشته است. این بررسی می‌تواند تا حدی به فهم عمیق‌ترِ مسئله کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Problem of Applicability of Mathematics in Natural Sciences

نویسنده [English]

  • Ali seyedi

nothing

چکیده [English]

The wide application of mathematics in science raises the challenge of why and how mathematics is so effective and applicable in natural sciences. The explanation of this problem, especially after Wigner's famous article entitled "Unreasonable Effectiveness of Mathematics", has fascinated many scientists and philosophers of science. In this article, we examine different recent approaches to this issue. In addition, we show how metaphysical assumptions and different understandings of mathematics and physics have been involved in the formulation of this problem and the answers given to it. This review can help to a deeper understanding of the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness of mathematics in science
  • applicability of mathematics
  • relationship between physics and mathematics
  • Eugene Wigner