نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ علم

2 گروه فلسفۀ علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ps.2023.44801.1664

چکیده

دو رویکرد متافیزیکی به مسئلۀ پیکان زمان وجود دارد که ناشی از دو تلقیِ متفاوت هیومی و غیرهیومی از قوانین طبیعت است. هدف مقالۀ حاضر این است که استدلال کند این دو رویکرد به مثابۀ دو برنامۀ پژوهشی، به رغم اختلاف بنیادیِ و مسائلی که هر یک درگیر آن هستند، در نهایت ما را به سمت این مسئله اساسی هدایت می‌کنند که تبیین مسئلۀ پیکان زمان نیازمند شناخت ساختار فضازمان در کیهان اولیه است.
دو رویکرد متافیزیکی به مسئلۀ پیکان زمان وجود دارد که ناشی از دو تلقیِ متفاوت هیومی و غیرهیومی از قوانین طبیعت است. هدف مقالۀ حاضر این است که استدلال کند این دو رویکرد به مثابۀ دو برنامۀ پژوهشی، به رغم اختلاف بنیادیِ و مسائلی که هر یک درگیر آن هستند، در نهایت ما را به سمت این مسئله اساسی هدایت می‌کنند که تبیین مسئلۀ پیکان زمان نیازمند شناخت ساختار فضازمان در کیهان اولیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Appraisal of Two Philosophical Research Programs on the Problem of Time's Arrow

نویسندگان [English]

  • Narges Fathalian 1
  • Ali Reza Mansouri 2

1 Ph.D. Candidate of Philosophy of Science and Technologyو Institute for Humanities and Cultural Studies

2 Institute for Humanities and Cultural studies

چکیده [English]

The problem of time's arrow has sparked two distinct metaphysical approaches, each stemming from opposing Humean and non-Humean perspectives on laws of nature. This paper contends that these approaches, despite their differences and inherent challenges, ultimately converge on a common goal: to explain time's arrow, we must comprehend the structure of spacetime during the universe's early stages.

The problem of time's arrow has sparked two distinct metaphysical approaches, each stemming from opposing Humean and non-Humean perspectives on laws of nature. This paper contends that these approaches, despite their differences and inherent challenges, ultimately converge on a common goal: to explain time's arrow, we must comprehend the structure of spacetime during the universe's early stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time’s arrow
  • thermodynamic arrow
  • past hypothesis
  • spacetime
  • (non)Humean approach