نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی- دانشگاه شیراز

2 بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شیراز

10.30465/ps.2023.40129.1635

چکیده

در سایه پرداختن به نظریات اصلی و شناخته شده در تاریخ، همواره بخشی از اندیشه‌های متفکران بزرگ مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. گذر زمان و بروز مسائل نوین، ابعاد تازه‌ای از این دست اندیشه‌ها را آشکار می‌سازد. تراانسان به‌عنوان یک جنبش علمی-فناورانه از جمله این مسائل است. صاحب‌نظران این جنبش مدعی‌اند تراانسان‌گرایی دارای ریشه‌های عمیق تاریخی-فلسفی است، و بیش از هر چیز وجوه تاریخی تراانسانی را در دوران مدرنیسم و فلسفه جدید می‌جویند. در این مقاله در صددیم سیر تطور تراانسان‌گرایی در تاریخ علم و فلسفه از سده هفدهم تا بیستم را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در تاریخ اندیشمندان متعددی بوده‌اند که اعتقاد راسخ به ارتقاء انسان از طریق فناوری داشته‌اند و آن را با اندیشه‌های علمی- فلسفی خویش در آمیخته‌اند. آنها باور داشتند که بسیاری از جنبه‌های طبیعت انسان، زیست‌شناسی، و فرهنگ را می‌توان با استفاده از فناوری و نبوغ انسانی تغییر داد؛ تقویت‌شان کرد، و یا در نهایت بر آنان چیره شد. گرچه تراز علم و فناوری در آن زمان به‌گونه‌ای نبود که اجازه دهد طیف وسیعی از بلندپروازی‌های تراانسانی خود را به بوته آزمایش بگذارند؛ اما طرح این بلندپروازی‌ها، سیری تاریخی-فلسفی را ایجاد نمود که امروزه تراانسان‌گرایان در وجاهت‌بخشی به اندیشه‌های خود از آن بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of transhumanism from the seventeenth to the twentieth century

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Ghorbani Sisakht 1
  • Mohammad hasan Karimi 2

1 University of Shiraz

2 Assistance Professor, University of Shiraz, Iran

چکیده [English]

Overshadowed by the leading and well-known theories in the history of philosophy, some of the ideas of philosophers have always been neglected or less considered. The passage of time and the emergence of modern issues reveal new dimensions of such thoughts. Thinkers of this movement claim that transhumanism holds deep historical-philosophical roots, and above all, they seek historical aspects of transhumanism in the era of modernism and modern philosophy. In this paper, we examine the evolution of transhumanism in the history of philosophy from the seventeenth to the twentieth century. Our results show that there have been many thinkers in the history of philosophy who have firmly believed in the advancement of man through technology, and have combined it with their philosophical ideas. They believed that many aspects of human nature, biology, and culture could be changed, strengthened, or eventually overcome using technology and human ingenuity. Although the capability of science and technology of the time was not such as to allow them to experiment most of their transhumanistic ambitions, put forwarding these ambitions made a historical-philosophical evolutionary trend that transhumanists use today to justify their ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transhuman
  • Science
  • Future
  • Technology
  • Enhancement