نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ps.2021.35898.1514

چکیده

از افزودن داده‌های علمی جزئی‌نگر در کنار هم می‌توان تصاویری عام‌تر ترسیم کرد. این تصاویر عام‌تر خود مدل‌هایی خطاپذیرند که البته می‌توانند بهتر از حدس‌های تصادفی تصویری از آینده را بنمایانند. در مقاله‌ی حاضر دسته‌ای از یافته‌های تجربی در کنار یکدیگر در دفاع از این دعوی قرار گرفته‌اند که «همه‌گیری کووید19 با تسریع تغییراتی که در میکروبیوم انسان در حال رخ دادن است تأثیرات شگرفی بر سلامت جسمی و روانی، هیجانات و شناخت، و روابط اجتماعی انسان‌ها دارد». استدلال اصلی مقاله در دفاع از این دعوی چنین است. ترکیب میکروبیوم بر سلامت جسمی و روانی، هیجانات و شناخت، و روابط اجتماعی انسان تأثیر دارد و بنابراین تغییر در میکروبیوم به تغییر در این جنبه‌ها می‌انجامد. طی تاریخ تکاملی انسان میکروبیوم تغییر کرده است. در دو سده‌ی گذشته این روند تغییرات شتاب گرفته است و همه‌گیری کووید19 می‌تواند تغییرات بیشتری در میکروبیوم انسان‌ها ایجاد کند. در حمایت از مقدمات استدلال، از میان انبوه داده‌ها برخی گزینش و عرضه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of microbiome in humans’ physical and mental health, and their social relations and the effects of the Covid-19 pandemic on it

نویسنده [English]

  • Hadi Samadi

Department of philosophy,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

By adding detailed scientific data together, more general images can be drawn. These more general images are themselves fallible models that can, of course, better represent a picture of the future than blind conjectures. In the present article, a series of empirical findings are put together to defend the claim that "the Covid-19 pandemic, by speed up the changes that are taking place in the human microbiome (= the collection of all microbes that take part in symbiosis with human), has intense effects on human physical and mental health, emotions and cognition, and social relationships." This is the main argument of the article in defending this claim. The composition of the microbiome affects physical and mental health, emotions and cognition, and human social relationships, and therefore a change in the microbiome leads to a change in these aspects. The microbiome has changed over the course of human evolution, and this trend has accelerated in the last two centuries. The Covid-19 pandemic could bring about more changes in the human microbiome. In support of the premise, some have been selected and presented from the mass of data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbiome
  • Microbes
  • Health
  • Cognition
  • Pandemic
  • Covid-19