نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه علم دانشکده الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات شهر تهران

2 عضو هیأت علمی/ پژوهشگاه علوم انسانی

10.30465/ps.2020.5667

چکیده

در فیزیک برای نمایش هستی‌شناسی نظریه‌ها ازموجودات ریاضی استفاده می‌شود. اما تمایزی میان موجودات ریاضی و هستومندهای فیزیکی که ریاضیات به آن‌ها ارجاع می‌دهد وجود دارد و نادیده گرفتن این تمایز منجر به نتایج عجیب و نادرستی می‌شود. مقالۀ حاضر به این مسئله می‌پردازد که در یک تفسیر رئالیستی تابع موج به مثابۀ یک موجود ریاضی، بازنمایی چه چیزی در واقعیت فیزیکی است. تأکید می‌شود که عدم تمایز تابع موج به مثابۀ موجودی ریاضی با حالت فیزیکی منجر به این نتیجه عجیب می‌شود که ابعاد فضای فیزیکی در تناظر مستقیم با ابعاد ریاضی است یا فضای پیکربندی یک فضایِ فیزیکی واقعی است. به علاوه این پیشنهاد ارایه می‌شود که برای درک شأن هستی‌شناختی تابع موج نیازمند نظریه‌ای هستیم که بین هستارهای موضعی و حالت کوانتومی ارتباط برقرار کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ontological Status of Wave Function

نویسندگان [English]

  • maryam ansari bonab 1
  • Ali Reza Mansouri 2

1 philosophy of science, Divinity, Political Science and Law, science and research branch Islamic azad university, Tehran, Iran

2 Institute for Humanities and Cultural studies

چکیده [English]

Mathematical entities, in physics, are used to represent the ontology of theories. But there is a distinction between mathematical entities and physical entities which mathematics refers to, and ignoring this distinction leads to strange and false conclusions. This paper aims to realize, in a realistic interpretation, what the wavefunction, as a mathematical entity, refers to.. It is emphasized that the confusion of the wave function as a mathematical element with the physical state leads to a strange conclusion that the dimensions of the physical space are in direct correspondence with the mathematical dimensions, or the configuration space is a real physical space. Moreover,It is suggested, that determination of the ontological status of the wave function needs a theory to connect and explain the relation between local beables and quantum state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wave function
  • scientific realism
  • local beables
  • configuration space