تأثیر گناه بر معرفت علمی ؛ بررسی موردی دیدگاه استفان مورونی از منظر عقلانیت نقاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد کالج اسلامی، وابسته به دانشگاه میدلسکس، لندن، انگلستان استاد وابسته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه فلسفه و منطق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/ps.2020.5692

چکیده

چکیده
در مقالۀ حاضر با اتخاذ سنت کالونیسم و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده، ادعای مانعیت گناهان انسانی از فعلیت صحیح عقل و عاملیت فیض الهی در تقویت قوای شناختی را بررسی می‌کنیم. شاید پیش از این و ذیل بحثِ نقش‌ عوامل غیرمعرفتی در شکل‌گیری معرفت، به تأثیر شناختی گناه نیز پرداخته شده باشد. اما اختصاص این موضوع به رشد معرفت علمی، تا آنجا که مورد اطلاع است، تازگی دارد. این بررسی در بستر پروژۀ استفان مورونی، دین‌پژوه معاصر آمریکایی، پیش خواهد رفت. او می‌کوشد با مرور نقادانۀ آراء متألهان برجستۀ مسیحی، مدلی را برای این تأثیر ترسیم کند. در نهایت نشان خواهیم داد که از منظر عقلانیت نقاد، محصول مورونی با کوشش او برای تبیین اثر گناه بر علوم طبیعی همخوانی ندارد. زیرا آنچه به عنوان معرفت علمی مسیحی معرفی کرده غالباً از جنس آگاهی فناورانه است نه علم، و این عالِم است که تحت‌تأثیر گناه قرار می‌گیرد نه مدعای علمی او.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sin on scientific knowledge : a case study of Stephen Moroney’s approach from a Critical Rationalist point of view

نویسندگان [English]

  • Homa Yazdani 1
  • Ali Paya 2
  • Lotfollah Nabavi 3
1 phd student/Tarbiat Modares University
2 Department of Philosophy, The Islamic College (affiliated with Middlesex University), London, UK National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
3 Department of Philosophy and Logic, Faculty of humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, we shall assess the claim concerning the negative effect of sin and positive effect of grace on proper function of reason and cognitive faculties through the lens of the Calvinist tradition and the Reformed Epistemology. Although the noetic effect of sin has already been discussed probably by tracing the role of the non-epistemic factors in acquiring knowledge in general, approaching the issue by focusing on ‘scientific knowledge’ is novel and, to the best of my knowledge, has not been attempted before. This study will be developed by means of an evaluation of Stephen Moroney’s project. Through a critical survey of the views of a number of prominent Christian theologian, he tries to develop a model for the cognitive influence of sin. In our review of his work from the canons of Critical Rationalism, we shall try to show that Moroney's conclusions are inconsistent with his explanation of the effect of sin on the natural sciences. Our main arguments are as follows: what Moroney describes as scientific knowledge from a Christian point of view is more a technological awareness rather than scientific knowledge proper. Furthermore, it is the scientist who is affected by sin and not his scientific claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • sin
  • grace
  • Reason
  • Noetic effect
  • Scientific Knowledge