فمینیسم و جایگاه ارزش‌ها در علم: بررسی دیدگاه هِلِن لانجینو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 دکتری گروه مطالعات علم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

10.30465/ps.2020.4551

چکیده

بررسی جایگاه و نقش ارزش‌ها در علم و فعالیت علمی موضوعی است که در چند سال اخیر بحث‌های زیادی را برانگیخته است و پژوهشگران مطالعات علم از زوایای مختلفی به آن نگریسته‌اند. طرفداران فمینیسم در علم و معرفت‌شناسی نیز از کسانی بوده‌اند که در این موضوع بسیار بحث کرده‌اند. برخی از آن‌ها بر این باورند که ارزش‌ها در محصول کار علمی مدخلیت تام دارند، و در علم کنونی، نقش برجسته‌ی ارزش‌های مردانه مشهود است. برخی از فمینیست‌ها تلاش می‌کنند نشان دهند که در علم، ارزش‌های زنانه بر ارزش‌های مردانه برتری دارند و باید به تدریج جایگزین ارزش‌های مردانه شوند. اما برخی دیگر از فمینیست‌ها این تلقی را رد می‌کنند. هِلِن لانجینو یکی از این فمینیست‌ها است. او در عین تأیید نفوذ ارزش‌های مردانه در علم کنونی، تلاش می‌کند دیدگاه خاصی را در مورد نقش ارزش‌ها در علم و تبعات آن مطرح کند. دراین مقاله، به بررسی و ارزیابی دیدگاه لانجینو پرداخته‌ایم، و تلاش کرده‌ایم تا نشان دهیم دیدگاه لانجینو به طور کلی قابل دفاع است، هرچند در دو مورد نیز دیدگاه او را نقد کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Helen Longino on Feminism and the Role of Values in Science

نویسندگان [English]

  • Hossein sheykhrezaee 1
  • Hamed Bikaraan-Behesht 2
1 Assistant Professor of Philosophy Research Institute of Iran
2 Ph.D. Department of Science Studies, Research Institute of Wisdom and Philosophy, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of the role of social and cultural values in science has provoked many debates in the last few decades and researchers in science studies have approached the issue in different ways. The proponents of feminist science and epistemology are among those who have paid much attention to the issue. Some of the feminists believe that values play an undeniable role in the products of science. In particular, masculine values, they claim, have an essential role in the current scientific theories. Some of them even try to argue for the view that masculine values should be replaced with feminine ones. However, some other feminists reject the view, and among them is Helen Longino. Although Longino admits that masculine values have played some role in many scientific theories, she denies that there is a unique set of feminine superior values. In this paper, we examined Longino’s view on the role of values in science as well as feminist science. We criticized two elements of her view

کلیدواژه‌ها [English]

  • value-free science
  • feminist science
  • constitutive values
  • contextual values
  • underdetermination
  • bad science
Anderson, Elizabeth S. (2011). ‘Feminist Epistemology and Philosophy of Science’. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. E. N. Zalta (ed).
Crasnow, Sh., Wylie, A., Bauchspies, W. K. and Potter, E. (2015). ‘Feminist Perspectives on Science’. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. E. N. Zalta (ed).
Kincaid, Harold, Dupré, John and Wylie, Alison (2007). ‘Introduction’, In H. Kincaid, J. Dupré and A. Wylie (eds.), Value-Free Science? Ideals and Illusions, Oxford: Oxford University Press.
Lacey, Hugh (1999). Is Science Value Free? Values and scientific understanding, London: Routledge.
Longino, Helen E. (1983). ‘Beyond 'bad science': Skeptical reflections on the value-freedom of scientific inquiry’, Science, Technology, & Human Values, 8, 8 (1).
Longino, Helen E. (1987). ‘Can There Be a Feminist Science?’, Hypatia, 2, 2 (3).
Longino, Helen E. (1991). ‘Multiplying Subjects and the Diffusion of Power’, The Journal of Philosophy, 88, 88 (11).
Longino, Helen E. (1992). ‘Taking Gender Seriously in Philosophy of Science’, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 1992, 1992 (2).
Longino, Helen E. and Doell, Ruth (1983). ‘Body, bias, and behavior: A comparative analysis of reasoning in two areas of biological science’, Signs, 9, 9.
Putnam, Hilary (2002). The collapse of the fact/value dichotomy and other essays, Cambridge: Harvard University Press.