نگاهی به دو مقوله‌ی تقلیل و برآیش در شیمی: بررسی و نقدِ آرای آلکس مانافو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

10.30465/ps.2020.4548

چکیده

اخیراً در مطبوعاتِ فلسفه‌ی علم موضوعی تحت عنوان «فلسفه‌ی شیمی» به چشم می‌خورد. یکی از مسائلی که تحت این مقوله درباره‌ی آن صحبت می‌شود موضوع برآیش و اهمیت علم شیمی و جایگاه آن در روشن‌سازی این موضوع است. علاوه بر موضوع برآیش ، مسئله‌ی تقلیل هم در شیمی محل بحث است. اهمیت این دو مسئله در شاخه‌های مختلف علوم ، ازجمله شیمی، ازآنجاست که استقلال (نسبی) این علوم، با این دو مفهوم گره‌خورده است. در این مقاله بعد ارائه‌ی یک چهارچوبِ مفهومی، به‌نقد و بررسی آرای آلکس مانافو در مورد اهمیت علمِ شیمی در مطالعه موضوعِ تقلیل و برآیش در شیمی می‌پردازیم. مانافو با استدلالی قصد دارد نقش ویژه‌ای به علم شیمی در رابطه بامطالعه‌ی موضوع برآیش و تقلیل ببخشد. در ضمنِ نقد محتوی این استدلال، تمایزی بینِ مفهوم «پیچیده گی وجودشناسانه» و «پیچیده گی هستی شناسانه» ارائه می دهیم. سپس نشان می دهیم خلط بین این دو مفهوم، موجباتِ شکل گیری مغالطه‌ای شده که دامنگیرِ مانافو در روند استدلالش شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination about Reduction and Emergence in Chemistry: Review And Criticism Of Alex Manafu's arguments

نویسنده [English]

  • Morteza Sharifi
Master of Science in Philosophy, Sharif University
چکیده [English]

Two concepts that are being considered in Philosophy of Chemistry are Reduction and Emergence. These concepts have a major rule in arguing that special sciences, have kind of independence from physics. After sketching a conceptual framework about the issue, we have had a critical review about Alex Manafu's argument about the rule of chemistry in debate about Reduction and Emergence in Philosophy of Science.He argue that chemistry has some special advantages in study of Reduction and Emergence in Philosophy of Science. we have showed that his argument cannot give us a firm ground for attaching these advantages to Chemistry. We then propose a distinction between Ontological complexity and Epistemological complexity and then show how Manafu's arguments are faulty due to ignoring this distinction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduction
  • emergence
  • Philosophy of Chemistry
  • Independence of Special Sciences
Koch, C. (2009). Free Will, Physics, Biology, and the Brain. In N. Murphy, G. Ellis, & T. O’Connor (Eds.), Downward Causation and the Neurobiology of Free Will. Berlin: Springer.
Brakel, J. (2000). Philosophy of Chemistry: Between the Manifest and the Scientific Image. Leuven: Leuven University Press.
Broad, C. (1925). The Mind and its Place in Nature. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.
Chalmers, D. (2006). Strong and Weak Emergence. In p. Clayton, & P. Davis, The Re-Emergence of Emergence (pp. 244–256). Oxford: Oxford University Press.
Chibbaro, S., Rondoni, L., & Vulpiani, A. (2014). Reductionism, Emergenc and Levels of Reality: The Importance of Being Borderline. Dordrecht: Springer.
Clayton, p. (2004). Mind and Emergence. Oxford: Oxford University Press.
Corradini, A., & O’Connor, T. (Eds.). (2010). New York: Routledge.
Kim, J. (2006). Emergence: Core ideas and issues. Synthese, pp. 547–559.
Kuhn, T. (1996). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.
Luisi, P. (2002). Emergence in Chemistry: Chemistry as Embodiment of Emergence. Foundations of Chemistry, pp. 183–200.
Manafu, A. (2014). How Much Philosophy in the Philosophy of Chemistry? Philos Sci, 45, pp. 33–44.
Primas, H. (1983). Chemistry, Quantum Mechanics, and Reductionism: Perspectives in Theoretical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag.
Putnam, H., & Oppenheim, P. (1958). Unity of Science as a Working Hypothesis. Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 2, 3-36.
Rueger, A., & McGivern, P. (2010). Emergence in Physics. In A. Corradini, & T. O’Connor, Emergence in Science and Philosophy (pp. 213–232). New York: Routledge.
Scerri. (2008). Just How ab-initio id ab-initio in Quantum Chemistry? In E. Scerri, Collected papers on Philosophy of Chemistry (pp. 143–167). London: Imperial College Press.
Scerri, E. (2012). Has the Priodic Table been Successfully Axiomatized? In A. Woody, R. F. Hendry, & P. Needham, Handbook of the Philosophy of Science (pp. 91–105). Oxford: Elsevier.