اعتبار عقلانیت آلن فرانکلین در برساخت‌گرایی معاصر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفة علم، دانشگاه امیرکبیر

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

آلن فرانکلین[i] فیزیک‌دان و فیلسوف معاصری است که دربارة آزمایش‌های فیزیکی و برساخت‌گرایی اجتماعی موضع‌هایی نسبتاً افراطی در پیش گرفته است. او با ارائة مدلی که ما آن را عقلانیت عمل‌گرایانه می‌خوانیم قصد توجیه منطق علمی و امکان وقوع آزمایش‌های فیصله‌بخش را دارد. او می‌خواهد تز «احتمال وقوع» که یکی از اصول اساسی و مهم برساخت‌گرایی اجتماعی است را زیر سؤال ببرد. گرچه او از ارائة یک عقلانیت منحصر به فرد سر باز می‌زند، این فقره در آثار او به‌وضوح به چشم می‌خورد. ما در این مقاله با توضیح جایگاه سخنان او، قدرت نفوذ آن در نظریات معاصر برساخت‌گرایی را بررسی خواهیم کرد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of Allan Franklin Rationality in Social Constructivism

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Sadr Forati 1
  • Gholam Hossein Moghadam Heidari 2
1 M.A in Philosophy of Science, Amirkabir University
2 Assistance Professor of Philosophy of Science Department, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 
Allan Franklin is a contemporary physicist and philosopher who take some sort of extremist opinion about the experiments in physics and the position of social constructivism. Proposing a philosophical model, which we call ‘Pragmatist Rationality’, Franklin wants to defend of a kind of logic of scientific discovery and the possibility of crucial experiments occurring and through which He wants to rebut the contingency thesis which is a vital characteristic of social constructivism.
Although he denies that he is proposing a kind of theory of rationality, such theory is evident throughout his works. In this paper we review and evaluate his claims and are going to measure its soundness compared to the contemporary social constructivism theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allan Franklin
  • pragmatic rationality
  • experiments in physics
  • constructivism
Barnes, B and Bloor, D. (1981). ‘Relativism, Rationalism, and the Sociology of Knowledge’, In Rationality and Relativism, Martin Hollis and Steven Lukes (eds.), Oxford: Blackwell.
Collins, H. M. (1981). ‘Stages in the Empirical Program of Relativism - Introduction’, Social Studies of Science.
Franklin, A. (1994). ‘How to Avoid the Experiments’ Regress?’, Studies of History and Philosophy of Science, Vol. 25. No. 3.
Franklin, A. (2008 a). ‘Is Failure an Option? Contingency and Refutation’, Studies in History and Philosophy of Science, Vol. 39.
Franklin, A. (2008 b). ‘Are The Laws of Physics Inevitable?’, Physics Perspective, Vol.10.
Hacking, I. (1999). The Social Construction of What?, Cambridge, MA: Harvard University Press.