دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-165 
1. مطابقت ذهن و عین در اندیشة ملاصدرا

صفحه 1-20

صغری باباپور؛ جعفر شانظری؛ مهدی دهباشی


2. نظریه‌باری مشاهدات1 در بوتة نقد

صفحه 21-51

مجید بیدارمغز؛ مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده


7. اعتبار عقلانیت آلن فرانکلین در برساخت‌گرایی معاصر

صفحه 157-165

محمد مهدی صدر فراتی؛ غلامحسین مقدم حیدری