کلیدواژه‌ها = نظریۀ اثبات ریاضیاتی
تعداد مقالات: 1
1. فراروش‌شناسی حل مناقشۀ اثبات ریاضیاتی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

حسین بیات؛ موسی اکرمی