کلیدواژه‌ها = رئالیسم
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم «واقعیت» نزد موریس شلیک

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-63

محسن دنیوی


2. مسئلۀ اندازه‌گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 137-160

علیرضا منصوری