کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری علم
تعداد مقالات: 1
1. علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-158

علی پایا؛ علیرضا منصوری