کلیدواژه‌ها = تجربه گرایی
تعداد مقالات: 2
1. پوزیتیویسم و روی گردانی بعضی از فیزیک دانان برجستۀ قرن بیستم از آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-132

مهدی گلشنی؛ مرتضی خطیری یانه سری


2. بازخوانی گفتمان علمی دوره نوزایی تمدن اسلامی با تاکید بر مقایسه روش شناسی علمی زکریای رازی و ابونصرفارابی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-122

مسعود مطهری نسب؛ محمد بید هندی؛ علیرضا آقا حسینی