نقد پاسخ‏های مایکل تای به آزمون زمین معکوس

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسّسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

این مقاله به بررسی کارآمدی تئوری بازنمودگرایانه مایکل تای در پاسخ به یکی از مهم‏ترین اشکالات می‏‏پردازد: آزمون فکری زمین معکوس که نظریه تای در باب تجربه پدیداری را به چالش می‏کشد. او اما دو پاسخ در برابر این اشکال مطرح کرده که مقاله پیش رو، هر دو پاسخ را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده است.بنا به استدلالات نویسنده مقاله، پاسخ اوّلیه تای به آزمون زمین معکوس– با وجود توانمندی در برابر برخی اعتراضات و صرفنظر از برخی لازمه‏های عجیبی که دارد – اما با اشکالی مهم مواجه است که در نهایت، خود تای نیز آن را می‏پذیرد. همچنین پاسخ دوم و نهایی تای با یک مثال خلاف واقع در باب طیف معکوس (که نویسنده مقاله مطرح می‏‏کند)، به چالش کشیده و نقد می‏شود.در نهایت مقاله به این جمع‏بندی می‏رسد که تلاش مایکل تای برای نجات تئوری بازنمودگرایانه برون‏گرا در برابر اشکال زمین معکوس، نتیجه نداده و به نظر می‏رسد این نظریه همچنان باید در پی پاسخی برای رهایی از اشکال مذکور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study on Michael Tye ,s Responses to Inverted Earth Exam

نویسنده [English]

  • mahdi homazade abyane
Researcher of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
چکیده [English]

The paper address one of the most important objections against representational theory of Michael Tye: The inverted
earth exam, which is a counterfactual example has proposed by Ned Block to challenge Tye ,s theory on phenomenal mental states.
Tye, in contrast, has illustrated two response which are the main topic of this paper. The first response – according to author ,s arguments – faces with a significant problem; regardless of some peculiar requisites of the theory. The second – final – response, also, can be hit by a counterexample about inverted spectrum proposed by the author.
He, finally, concludes that Tye ,s attempts to rescue wide representational theory from the hardship was not successful, and it seems that the above theory should try to find some paths to solve the problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representationalism
  • Phenomenal States
  • Michael Tye
  • Inverted Earth
  • Inverted Spectrum
Block, Ned, 2007, Consciousness, Function, and Representation, The MIT Press.
--------------, 1998, “Review: Is Experiencing Just Representing?”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 58, No. 3, pp.663-670.
Chalmers, David, 1995, The Conscious Mind, University of California, Santa Cruz.
--------------------, 2010, The character of consciousness, Oxford University Press.
McGinn, Colin, 1997, The Character of Mind, 2nd ed., Oxford University Press.
Seager, W. & Bourget, D., 2007, "Representationalism about Consciousness", inVelmans M. and Schneider, S. (eds.), The Blackwell Companion to Consciousness, Blackwell Publishing Ltd, pp.261-276.
Thompson, Brad, 2010, “The Spatial Content of Experience”,Philosophy and Phenomenological Research،Vol. LXXXI No. 1, pp.146-188.
Tye, Michael, 2000, Consciousness, Color and Content, The MIT Press.
----------------, 2009, Consciousness Revisited; Materialism Without Phenomenal Concepts, The MIT Press.