آغازمندی طبیعت در آرای کریگ همراه با طرح و بررسی یک استدلال پیشینی و یک تأیید تجربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفة علم

2 دانشیار گروه فلسفة علم، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

ویلیام لین کریگ (William Lane Craig)، فیلسوف و متأله شهیر امریکایی، به‌عنوان احیا‌کنندة نوع خاصی از براهین کیهان‌شناختی شهرت یافته؛ او این برهان را «برهان کیهان‌شناسی کلامی» (kalam cosmological argument) نامیده است. رکن اساسی این برهان، آغازمندی یا حدوث زمانی جهان است. کریگ به‌منظور اثبات این مقدمة اساسیِ برهان خود، به چهار دلیل متوسل شده که دو‌تای آن‌ها پیشینی (فلسفی) و دو‌تای دیگر پسینی (علمی) هستند. در این مقاله، پس از طرح تصویر مورد نظر کریگ از آغاز جهان، یکی از استدلال‌‌های پیشینی و یکی از تأییدات تجربی او به‌نفع آغازمندی طبیعت طرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. درنهایت چنین نتیجه‌‌گیری شده است که، به‌رغم آن‌که تصویر کریگ از آغاز عالم تصویری منسجم و سازگار است، دلایل او توانایی اثبات تحقق خارجیِ آن را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beginning of Nature in Craig's Ideas through Introduction and Study of One of His a Priori Arguments

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Zare 1
  • Seyyed Hossein Hosseini 2
1 M.A. in Philosophy of Science
2 Associate Professor, Philosophy of Science Dept, Sharif Technology University
چکیده [English]

The well-known American philosopher and theologian, William Lane Craig has been known as the reviver of a particular cosmological argument which he calls "Kalam cosmological argument".  The main part of this argument is that the universe has some temporal beginning (temporal origination). To prove this important premise of his argument, Craig appeals to four reasons two of which are a priori (philosophical) and two others are a posteriori (scientific).
In the present article, after depicting the beginning of the universe as Craig thinks, one of his a priori arguments for this claim is introduced and assessed. Finally, the article comes to the conclusion that, though Craig's picture of the beginning of the universe is consistent and coherent, it is not able to prove that such a picture may be realized in the external world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Craig
  • temporal origination
  • temporal eternity
  • infiniteness
  • the world of nature