کلیدواژه‌ها = اشیاء و افعال کانونی
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه تکنولوژی بورگمان: مروری انتقادی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-23

سعیده بابایی