چالش نظریه‌پردازی و علم‌افزایی در تولیدات علمی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و پژوهش، دانشگاه خاتم تهران

چکیده

هم اکنون سالانه ده‌ها هزار مقالة علمی به فارسی و انگلیسی در کشور تولید می‌شود و در مقایسه با دهة گذشته، میزان نشریات و مقالات علمی ـ پژوهشی چندین برابر شده است، اما آیا با همین نسبت میزان تولید واقعی علم در کشور رشد کرده است؟ در این مقاله با واکاویدن معیارهای رایج دربارة تولید علم مانند ISI و داوری در مجلات علمی ـ پژوهشی و نیز بررسی ایده‌پردازی‌های فاقد روش علمی، دربارة معیارهای واقعی علمی‌بودن یک مقاله بحث خواهیم کرد. درنهایت، دو معیار روش‌مند، قابلیت تکرار پژوهش و راستی‌آزمایی، برای دیگر محققان را در کنار ویژگی علم‌افزایی و دارابودن ایدة نوین، به منزلة معیارهای اصلی علمی‌بودن یک مقاله، معرفی خواهیم کرد و سرانجام رویه‌ای برای تولید مقالات علمی ارائه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Theorization and Development in Iran’s Scientific Products

نویسندگان [English]

  • Foad Sadeghi 1
  • Maryam Jamshidi 2
  • Seyyed Ammar Kalantari 3
1 Ph.D in Media Management, University of Tehran
2 Ph.D Student in Sociology, Azad Islamic University, Science and Research Branch
3 M.A. in System and Productivity Management, Khatam University
چکیده [English]

Nowadays, Thousands of English and Persian scientific articles are produced Annual and total of Journals and Depth research, are growing Tenfold than the past. So, is the Science growing such the total of articles and ISI in our country? In this article, being discussed with the Challenge to Common Criteria Journals of Research and Review gave no idea of the scientific Ideational method about the actual criteria scientific article. And finally, introduction and providing two criteria of the Benefit method and repeatability and Verification for the other researches along with the synergy of science and having new ideas as Fundamental standards of science as being an article. Also providing Procedures to produce scientific papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standard of science
  • production of science
  • scientific paper
  • theorizing