نقد و تحلیل پدیدارشناختی مفهوم همدلی در پزشکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شرکت کننده یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی پزشکی حیطه علوم انسانی سلامت

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، شرکت کننده یازدهمین دوره المپیاد دانشجویی پزشکی حیطه علوم انسانی سلامت

10.30465/ps.2020.5671

چکیده

در این مقاله ابتدا تلاش می‌کنیم با مروری بر سیر تاریخی پزشکی، دلیل مطرح‌شدن و کاربرد مفهوم همدلی بالینی در پزشکی را یافته و سپس ایرادات نظری این مفهوم که مانع رسیدن به بیناذهنیت و درک صحیح شده‌اند را ذکرکنیم؛ این ایرادات موارد پیش‌رو را شامل می‌شوند: عدم توجه به ذهنیت‌های پزشک و بیمار، عدم توجه به پویایی مفهوم همدلی و عدم توجه به وابستگی مفهوم همدلی به بافتار. سپس پیامدهای بالقوه نامطلوب کاربرد آن، یعنی کمک به تقویت قیم‌مآبی، اثرات نامطلوب برای طبابت و ابزاری جایگزین برای کمبود بودجه و حفظ قدرت سیاسی دولت‌ها را مطرح خواهیم‌کرد. بعد از آن با بهره‌گیری از نظرات فیلسوفان (به خصوص متفکران سنت پدیدارشناختی) و سیر علوم انسانی پزشکی، با استفاده از رویکردی بینارشته‌ای استدلال خواهیم‌کرد که چرا مفهوم همدلی در پزشکی نیازمند بازنگری است و لازم است هم‌راستا با موج دوم علوم انسانی پزشکی حرکت کند و با محور قرار‌دادن فلسفه موجب گردد تا درک صحیح از بیمار بار دیگر در مفهوم پزشکی تنیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological review of empathy in medicine: A critical review

نویسندگان [English]

  • Aryan Kavosh 1
  • Faraz Golafshan 1
  • Nazanin Soleimani 2
  • Seyedeh parnian Hosseini kazerouni 1
1 Medical student at Isfahan university of medical sciences, participant in 11th Olympiad in medical humanities
2 Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences و participant in 11th Olympiad in medical humanities
چکیده [English]

From a phenomenological perspective, we review the concept of empathy in medicine to identify the theoretical obstacles which have prevented reaching intersubjectivity and proper understanding. Where medicine has failed are: attending to subjectivities of patient and physician, recognizing the dynamic nature of empathy and acknowledging context-dependency of empathy. We also review the problematic practical consequences of this theoretical failure including serving medical paternalism, hindering medical practice, and being used as a tool for counterbalancing inadequate health budget and serving political power. Thus, using and interdisciplinary approach, we argue why the concept of empathy in medicine needs to be reviewed under the light of phenomenology and progress in line with second wave of medical humanities; put philosophy at its core to once again integrate proper understanding of the patient with the concept of medicine .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • Medicine
  • Phenomenology
  • intersubjectivity
  • medical humanities