انواع شیمیایی، کشف یا قرارداد: بررسی دیدگاه جوزف لاپورت در مورد ارجاع واژه‌های انواع طبیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفة علم مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

بر اساس دیدگاه هیلاری پاتنم، نام‌گذاری و ارجاع انواع به‌نحوی است که بر مبنای آن دو مرحلة تحقیق تجربی در مورد نوع امکان‌پذیر می‌شود. در سال‌های اخیر جوزف لاپورت، در مورد نام‌گذاری انواع طبیعی، معضلی تشخیص داده است؛ او نشان می‌دهد که برای انواع دارای واریته، نمونه‌های مبهمی وجود دارند که نمی‌توان به‌راحتی تصمیم گرفت که آن‌ها از مصداق‌های واریتة ناشناخته‌ای از آن نوع‌اند و یا مصداقی از آن محسوب نمی‌شوند. کشف ذات زمانی ممکن است که بدانیم ساختار واریته‌های متفاوت تا چه حد با هم تفاوت دارند. از ‌سوی دیگر، واریته‌ها را زمانی در اختیار داریم که ذات نوع را تشخیص داده باشیم. یک راه برای خروج از این معضل، راه حلی است که لاپورت مطرح کرده است؛ از نظر لاپورت ذات انواع کشف نمی‌شوند بلکه قرارداد می‌شوند. برای خروج از این معضل، در این مقاله تلاش می‌کنیم راه حل دیگری که مستلزم کشف ذات باشد عرضه کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Kinds, Discovery or Convention: A Study on Joseph LaPorte's View about the References of Natural Kinds' Terms

نویسنده [English]

  • Keyvan Alasti
Ph.D Student in Philosophy of Science, Iranian Institute of Philosophy,
چکیده [English]

According to Hilary Putnam, two different levels of empirical investigations regarding natural kinds are available: discovering essence and distinguishing genuine samples from fake ones. Recently, Joseph LaPorte has presented a dilemma in naming natural kinds. He showed that for any kind there are some vague samples which scientists cannot decide whether take them as an unknown variation of the kind or not to consider them as extensions of that kind. On the one hand, discovering the kind’s essence is possible for scientists only when they recognize the range of differences between kind’s variations; and on the other hand, they can distinguish different kind variations only when they know the kind’s essence. Here, LaPorte has presented his own solution. According to him, the kind's essence is not discovered but stipulated. In this essay we shall try to present an alternative solution in which discovering an essence is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theoretical terms
  • natural kind terms
  • reference
  • Essence
  • stipulation
  • discovery