مسأله‌ی شاهد قدیمی برای بِیزگرایی، وتعبیرهای احتمال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفة علم، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

2 استادیار فلسفة علم، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

مسأله‌ی شاهد قدیمی یکی از چالش‌های اصلی پیش روی بیزگرایان است. می‌توان راه‌حل‌های پیشنهاد شده برای این مسأله را به دو دسته‌ی راه‌حل‌های کلاسیک (با پذیرش مشکل و تلاش برای ارائه‌ی راه‌حل مناسب) و راه‌حل‌های غیرکلاسیک (با انکار مشکل و تلاش برای منحل کردن آن)تقسیم کرد. راه‌حل‌های کلاسیک توسط افرادی چون گاربر، جفری، نینیلوتو و ایلز پیشنهاد شده‌اند. این راه‌حل‌ها با انتقادات مهمی از سوی افرادی چون ایلز و ایرمن روبه‌رو شده‌اند. یکی از راه‌حل‌های غیرکلاسیک، رها کردن تعبیر ذهنی احتمال و برگزیدن تعبیر عینی احتمال است که توسط روزنکرانتز پیشنهاد شده است. در این مقاله، راه‌حل‌های کلاسیک مسأله‌ی شاهد قدیمی و نقدهای وارد شده بر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته، و تلاش شده است تا نشان داده شود که این راه‌حل‌ها کفایت لازم برای حل این مسأله را ندارند. در انتها نیز از پیشنهاد روزنکرانتز به عنوان تنها پیشنهادی که ریشه‌ی مسأله‌ی شاهد قدیمی را به درستی تشخیص داده است، دفاع کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem of Old Evidence for Bayesianism and Its Relationship to Interpretations of Probability

نویسندگان [English]

  • Hamed Bikaraan-Behesht 1
  • amir ehsan karbasizade 2
1 Ph.D. in Philosophy of Science, Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
2 Assistant Professor of Philosophy of Science, Institute of Philosophy and Philosophy of Iran
چکیده [English]

The problem of old evidence allegedly poses the most serious challenge to the Bayesian confirmation theory. All proposed solutions to this problem can be divided into two types: classical (treating the challenge as serious and trying to meet it) and non-classical (with denying that there is a real problem and trying to dissolve it in one way or another). Classical solutions have been proposed by Garber, Jeffery, and Niiniluoto, and have been criticized by many, among them, Eells and Earman. One of the non-classical solutions is to choose an objective (rather than Bayesian’s subjective) interpretation of probability; this view has been proposed by Rosenkrantz. In this paper, we thoroughly examine the classical solutions and objections that have been raised against them, trying to show that the classical approach is deficient. In the end, we try to make a case for Rosenkrantz’s proposal as the only solution which, we believe, gets to the root of the problem correctly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayesianism
  • the problem of old evidence
  • precession of Mercury’s perihelion
  • subjective interpretation of probability
  • objective interpretation of probability
دگانی، مایر (1388).نجوم به زبان ساده، ترجمه‌ی محمدرضا خواجه‌پور، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ پنجم.
Earman, John (1992). Bayes or Bust? A Critical Examination of Bayesian Confirmation Theory, Cambridge, MA: MIT Press.
Eells, Ellery (1990). ‘Bayesian Problems of Old Evidence’, In C. W. Savage (ed.) Scientific Theories, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Gillies, D. (2000). Philosophical Theories of Probability, London: Routledge.
Glymour, Clark (1980). Theory and Evidence, Princeton: Princeton University Press.
Howson, Colin (2000). Hume's Problem: Induction and the Justification of Belief, Oxford: Oxford University Press.
Howson, Colin and Urbach, Peter (2006). Scientific Reasoning: The Bayesian Approach, La Salle, IL: Open Court.
Lipton, Peter (2004). Inference to the Best Explanation, London: Routledge.
Rosenkrantz, Roger (1983). ‘Why Glymour Is a Bayesian’, In J. Earman (ed.) Testing Scientific Theories, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Sober, Elliot (2008). Evidence and Evolution, Cambridge: Cambridge University Press.