تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفة تکنولوژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکدة مطالعات تطبیقی اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در آغاز، با اشاره به تعاریف وتحلیل‌هایی که فیلسوفان تکنولوژی، همچون مارتین هایدگر، ماریو بونگ، و استفان کلاین از مفهوم فنّاوری به‌دست داده‌اند، نحوة انطباق این تعریف‌ها بر مفهوم تجارت الکترونیک تحلیل می‌شود. سپس، با مرور آرای مارتین هایدگر، کارل مارکس، ژاک الول، دونالد مک‌کنزی، هانس یوناس، و اندروفینبرگ که دربارة الزامات تمدن تکنولوژیک در فلسفة تکنولوژی مطرح است، محدودیت‌هایی را که تجارت الکترونیک بر افراد و جامعه تحمیل می‌کند، تجزیه و تحلیل می‌شود. این الزامات، به‌طور طبیعی، مسئلة رابطة اخلاق و تکنولوژی را پیش می‌کشد. در این نوشتار، نسبت اخلاق و تکنولوژی از سه جهت بررسی می‌شود؛ هدف‌گذاری، راه‌ها و وسایل رسیدن به هدف، و عوارض تکنولوژی. سپس ویژگی مجازی و فراواقعیت تکنولوژی پست‌مدرن بررسی و از این منظر عوارض و پیامدهای تجارت الکترونیک برای هویت افراد و سنت‌های جامعه واکاوی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecommerce according to Philosophy of Technology

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Amiri
Member of Scientific Board, Comparative Studies of Economics Dept, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

At the beginning, mentions will be made to definitions and analyses posed by philosophers of technology such as Martin Heidegger, Mario Jung, and Stephen Kline of the concept of technology; then, the author will describe how such definitions may be applied to the concept of ecommerce. After it, through analysis of ideas posed by Martin Heidegger, Karl Marx, Jacques Ellul, Donald Mackenzie, Hans Jonas, and Andrew Feenberg which are discussed in the philosophy of technology concerning requirements of technological civilization, limitations imposed by ecommerce on individuals and society will be discussed. Such requirements will evidently cause the issue of relation between morality and technology to emerge. In the present writing, the issue of morality and technology will be studied from three respects: determination of objectives, ways and means to attain objectives, and effects of technology. Then, virtual and meta-reality of postmodern technology will be discussed; and from this perspective, effects and consequences of ecommerce for the identities of individuals and traditions of the society will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecommerce
  • Technology
  • meta-reality
  • Morality
  • identity
  • Heidegger
  • Borgmann