کلیدواژه‌ها = تبیین علمی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین به‌منزلة فرایندی وحدت‏بخش

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-96

مریم قاسمی نراقی


2. تحلیلی بر تبیین علمی از دیدگاه وسلی سمن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-107

خدیجه بیگ زاده؛ سیدحسن حسینی