کلیدواژه‌ها = فلسفۀ پزشکی
تعداد مقالات: 3
1. ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی: خوانشی نو از تولد کلینیک

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-162

علیرضا منجمی


2. تحلیل و نقد هوش‌مصنوعی در طبابت از منظر معرفت‌شناسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-58

الهه سروش؛ علیرضا منجمی


3. طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا منجّمی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مهدی معین زاده