کلیدواژه‌ها = فلسفۀ پزشکی
تعداد مقالات: 4
1. علوم انسانی پزشکی/سلامت: تحلیل انتقادی مبانی نظری و عملی پزشکی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 225-249

10.30465/ps.2021.34161.1488

علیرضا منجمی؛ حمیدرضا نمازی


3. تحلیل و نقد هوش‌مصنوعی در طبابت از منظر معرفت‌شناسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-58

الهه سروش؛ علیرضا منجمی


4. طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا منجّمی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مهدی معین زاده