کلیدواژه‌ها = پیشرفت علم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-100

زهره عبدخدایی؛ قاسم پور حسن؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ حسین کلباسی اشتری


2. مراحل پنج‌گانة شکل‌گیری فلسفة علم در قرن بیستم

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

محمدرضا عبدالله نژاد