کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 2
1. علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-158

علی پایا؛ علیرضا منصوری


2. آنارشیزم معرفت شناختی یا بازسازی عقلانیتی جدید تأملی انتقادی در باب آرای پاول فایرابند

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-114

عزیز نجف پور آقابیگلو؛ فاطمه گیتی پسند