کلیدواژه‌ها = جهان‌های ممکن
تعداد مقالات: 2
1. کاربستِ «کاربست» و حل سه مشکل در نظریة ارجاع کریپکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-121

حسین نصراللهی؛ مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده


2. تک‌جهانی یا چندجهانی از نظر برخی اندیشمندان مسلمان متقدم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-137

علیرضا سبحانی؛ مهدی گلشنی