کلیدواژه‌ها = برهان تنظیم ظریف
تعداد مقالات: 1
1. برهان تنظیم ظریف و چالش «اندازه»

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 251-272

10.30465/ps.2021.33904.1479

قاسم محمدی؛ فرح رامین