کلیدواژه‌ها = اندازه‌گیری
تعداد مقالات: 1
1. مسئلۀ اندازه‌گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 137-160

علیرضا منصوری