کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: اُتیسم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین افزایش شیوع اختلالات طیف اُتیسم بر مبنای نظریه تغییر مفهومی تاگارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

آزاده دوست الهی؛ مصطفی تقوی؛ سیدعلی صمدی