کلیدواژه‌ها = هایدگر
تعداد مقالات: 4
1. طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا منجّمی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مهدی معین زاده


2. نگرش ریاضیاتی در اندیشة هایدگر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-36

خشایار برومند؛ غلامحسین مقدم حیدری


3. تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفة تکنولوژی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-95

سید‌‌محمدرضا امیری طهرانی


4. فرانکنشتاین یا پرومته: تحقیق در باب ذات‌گرایی در تکنولوژی پزشکی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-103

مهدی معین‌زاده