کلیدواژه‌ها = واقع‌گرایی
تعداد مقالات: 4
1. معمای جدید استقرا و انواع طبیعی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-138

محمدمهدی هاتف؛ حسین شیخ رضایی


3. تأملی بر «واقع‌گرایی واقع‌بینانة» پیتر کوزو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-50

روزبه زارع


4. واقعیت فیزیکی در نظریة الکترومغناطیس کلاسیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-74

محمود مختاری