کلیدواژه‌ها = پزشکی یونان باستان
تعداد مقالات: 1
1. پزشکی جالینوس و مکاتب پزشکی یونان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-162

فرزانه عامری