کلیدواژه‌ها = حرکت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مفهوم «صورت» نزد ابن‌باجه و تاثیر آن بر حرکت طبیعی اجسام

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-111

غلامحسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری


3. جهان‌شناسی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کِندی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-36

رسول جعفریان؛ ایرج نیک سرشت؛ عبدالله فرهی


4. اصول طبیعت‌شناسی ابن‌سینا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-71

محمد سعیدی‌مهر؛ سکینه کریمی