کلیدواژه‌ها = معرفت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتقادات به «روش انتقالی» بلور در مورد نظریۀ «معرفت عینی» پوپر

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 211-233

هادی منتظری مقدم


2. فیزیک کوانتومی و امکان «شعورمندی» ذرات فیزیکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-46

حبیب‌الله رزمی؛ احمد بیگدلی؛ عسگر دیرباز