نویسنده = رئیس سمیعی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش قواعد مثلثاتی در عناصر معماری ایران از دیدگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-152

10.30465/ps.2020.5670

فاطمه فلاحی؛ سعید میرریاحی؛ حسین سلطانزاده؛ محمد مهدی رئیس سمیعی