نویسنده = احمدی، نیما
تعداد مقالات: 1
1. بیزگرایی و چالش‌های نظریة تأیید

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-118

لطف‌اله نبوی؛ نیما احمدی؛ سید محمدعلی حجتی