نویسنده = همتی مقدم، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش معناشناختی دو بعدی در استدلال تصورپذیری زامبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-73

یاسر دلفانی؛ احمدرضا همتی مقدم