نویسنده = روزبهانی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی اندیشه ی مارتین هایدگر پیرامون مفهوم گشتل

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-103

محمدعلی روزبهانی؛ مهدی معین زاده