نویسنده = ندرلو، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش خوانش بدنمند از استعاره در دفاع از تلفیق تکاملی گسترش‌یافته

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-260

10.30465/ps.2020.4542

رضا ندرلو؛ رضا عزیزی نژاد؛ محمود مژده خشکنودهانی