نویسنده = مژده خشکنودهانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. نقش خوانش بدنمند از استعاره در دفاع از تلفیق تکاملی گسترش‌یافته

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-260

رضا ندرلو؛ رضا عزیزی نژاد؛ محمود مژده خشکنودهانی