نویسنده = انصاری بناب، مریم
تعداد مقالات: 1
1. شأن هستی‌شناختی تابع موج

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-45

10.30465/ps.2020.5667

مریم انصاری بناب؛ علیرضا منصوری