نویسنده = آیت اللهی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت به‌مثابة حفظ «گزاره‌های ثابت» و جایگزینی «گزاره‌های سیال»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 143-161

غلامحسین مقدم حیدری؛ حمیدرضا آیت اللهی